Proje:
Türk Sosyal Devleti Ne Kadar ‘Sosyal’?
Proje:
Ateizm & Çağdaş Türkiye’de Kültür Politikaları
Proje:
TRIANGLE AB/Almanya - Türkiye İlişkilerinde ‘Blickwechsel’ (Bakış Değisimleri)
Proje:
Türkiye Üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Proje:
Türkiye’de Anayasa Politikası
 
 

We, the City. Berlin’de ve İstanbul’da Çoğulluk ve Direniş

May 23 - 25 2019, Berlin

"We, the City. Berlin'de ve İstanbul'da Çoğulluk ve Direniş" konferansı, Berlin ve İstanbul sakinlerinin, şehirlerinin fiziksel, siyasi ve normatif olarak yeniden düzenlenmesini nasıl deneyimlediklerini, nasıl ifade ettiklerini ve buna nasıl direndiklerini incelemeye yönelik bir çağrı. Üç gün boyunca, şehir uygulamacılarını ve kuramcılarını – aktivistleri, kültür üreticilerini ve bilim insanlarını- aralarında sohbetlerin, panellerin ve enstalasyonların da bulunduğu, çeşitli bilgi üretme biçimlerini keşfetmeye davet ediyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen We, the City sayfasını ziyaret ediniz.

Blickwechsel:
Çağdaş Türkiye Araştırmaları

Yaklaşan Etkinlikler

"Blickwechsel" iki anlamlı bir sözcük olduğundan çevirisi yapılması mümkün olmayan bir terimdir: Hem göz teması anlamında hem de bakış açısını değiştirmek anlamlarını kapsar. Bizim amacımız da ulusal sınırlar, disiplinler ve bilim-toplum arası bir diyaloğa bu doğrultuda katkı sağlamaktır. Berlin Humboldt Üniversitesi'ndeki koordinasyon ekibi, bu işbirliğini desteklemektedir.

Disiplinler arası bir program olan "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları", beş projesi kapsamında günümüz Türkiye toplumu, ekonomisi ve siyasetine dair farklı bakış açılarını keşfeder. Alman ve Türk üniversitelerinden araştırmacılar çalışmaları beraber yürütmektedir.

Karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişi hem Türkiye ve hem de Almanya'ya dair farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlar; zira böylesi bütünlüklü bir resmin oluşturulması ancak iki tarafın birbirleriyle etkileşimlerini göz önüne alarak gerçekleştirilebilir.

Program dâhilinde, Stiftung Mercator Almanya'da Türkiye üzerine yapılan akademik araştırmalara fon sağlar ve iki ülke arasında araştırma ve öğretim alanlarında bağ kurulmasına ön ayak olur. Bu tür değerli akademik yaklaşımlar kamuya da fayda sağlar. Bilim, gözlemler, karşılaştırır, analiz eder, eski bilgilerle yeni fikirleri harmanlayarak nedensel ilişkileri açıklar ve geleceğe yönelik senaryolar tasarlar. Bilimsel projeler bu yolla var olan klişeleri yıkar ve kalıplaşmış yargıları sorgulatır. Önyargıların Alman-Türk ilişkilerinde uzunca bir geçmişe sahip olduğunu düşünürsek bu yaklaşım önemli olduğu kadar gereklidir. Böylece projeler kendi anlayışlarını çeşitli formatlarda kamuoyuyla paylaşırlar.

 

 

Bazen net görebilmek için yalnızca bakış açısını değiştirmek yeterlidir.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Yaklaşan Etkinlikler

23.-25.05.2019 We, the City: Plurality and Resistance in Berlin and Istanbul
Conference on the physical, political and normative re-ordering of both cities

26.-28.06.2019 Social Policy Instruments Beyond the 'Three Worlds': Substantive Findings, Conceptual Issues and Methodological Challenges
Montreal, Canada, 4th International Conference on Public Policy „Türk Sosyal Devleti Ne Kadar 'Sosyal'?" projesi tarafından organize edilen panel

01.-05.07.2019 Summer School "Women's and Gender Studies in Turkey: The Past, Present and Future"
Call for Applications, Deadline is April 09

Gelişmeler

Sergi aҫılış etkinliǧi 11 Mayıs'ta İstanbul'da ve 4 Temmuz'da Bremen'de gerҫekleşecek
 

"Bosphorus Prize" Makale Yarışması için Çağrı

"Between Welfare State and (State-organised) Charity: How Turkey's Social Assistance Regime Blends Two Competing Policy Paradigms"
Working Paper (Proje „Türk Sosyal Devleti Ne Kadar 'Sosyal'?")

"Sosyal Politika Reformunun Zorluğu Üzerine: Kıdem Tazminatı Örneği"
Blog yazısı (Proje „Türk Sosyal Devleti Ne Kadar 'Sosyal'?")

"Fatale Signale an die türkische Bevölkerung"
Prof. Dr. Ece Göztepe ile bir röportaj (Proje „Anayasal Politikası II")

"Erdoğan, muhafazakâr kadınları amiral gemisi olarak kullanıyor"
Dr. Charlotte Binder (Proje „Türkiye Üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları"") ile bir röportaj

Projelerimiz

Bu beş proje çağdaş Türkiye'nin çok yönlü bir resmini çiziyor. Projelerin ve bu projelerin amaçlarının kısa tasvirlerinin yanında, projelerin kendi sayfalarında içeriklerinin kapsamlı anlatımlarını bulmak ve indirmek de mümkün. Araştırma projelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına araştırmadan örnekler verilerek, belli veriler ile bunların projede tam olarak nasıl kullanıldıkları gösteriliyor. Sayfada ayrıca ekip üyeleri ve iletişim bilgileriyle ilgili bir özet de bulunuyor.

Güncel projeler 2017 – 2019 arasında devam edecek. 2014-2016 arasında programda yer almış projeler hakkında bilgiye "Tamamlanmış Projelerimiz" başlığı altında kısmından ulaşabilirsiniz.