Türkiye'nin ekonomik ve siyasi önemi hem küresel düzeyde hem de Almanya nezdinde büyümeye devam etmektedir. 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insanın Almanya'da yaşıyor olması iki ülke arasındaki bağı daha da güçlü hale getirmektedir. Buna rağmen, modern Türkiye'ye yönelik akademik uğraş, hem araştırma hem de öğretme boyutunda, bir hayli eksiktir. Bundan da ötesi, Alman toplumunda Türkiye'ye yönelik çoğu basmakalıp tasvirler hala hüküm sürmektedir.

Stiftung Mercator, 'Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları' programı kapsamında kilit bölge Türkiye ile kurulacak akademik bağlantıları desteklemeyi amaçlamaktadır. Çağdaş Türkiye toplumu ve siyasetinin farklı boyutları çeşitli Alman üniversitelerinde çalışan bilim insanları ve onların Türkiye'deki işbirliği içinde oldukları kurumlarca araştırılıyor. Dolayısıyla, program aynı anda iki ülke arasındaki akademik değişim ile bilimsel camia ve araştırma alanlarının bağlarını güçlendirirken daha çağdaş bir Türkiye resmine katkıda bulunuyor.