Stiftung Mercator bilimi, eğitimi ve uluslararası anlayışı teşvik eden özel bir vakıftır. Özel olarak, Avrupa'yı güçlendirmeye, herkes için eşit eğitim olanakları yoluyla entegrasyonu iyileştirmeye, küresel ısınmayı azaltmak için enerji dönüşümünü harekete geçirmeye ve büyük bir kararlılıkla kültürel eğitimin okulların daimi bir parçası olmasını sağlamaya dönük projeler başlatır, geliştirir, fonlar; aynı zamanda ortak kurumlara da fon kaynakları sağlar.

Stiftung Mercator, kurucu ailenin yurdu ve vakfın ana merkezi olan Ruhr bölgesine güçlü bir sadakat duygusuyla bağlıdır. Bunun yanı sıra, vakfın projeleri Almanya'nın tamamında etkilidir ve birçok diyalogsiyasal iletişimde önemli bir yer taşıdığı için Berlin'de başlatılır. Stiftung Mercator Avrupa, Türkiye ve Çin ile olan bağlılığının uluslararası güçlüklerle başarılı bir şekilde başa çıkma yolunda büyük önem taşıdığına kanaat getirmiştir.

Stiftung Mercator'a göre Avrupa, Avrupa Birliği'nden daha fazlası demektir ve olası bir AB üyeliğinden bağımsız olarak, Türkiye de bu Avrupa'nın bir parçasıdır. Bu Avrupa içerisinde sürdürülebilir bir Almanya-Türkiye ilişkisi için, bir diğerine ilişkin aşinalık ve bilgi birikimi gereklidir. Dolayısıyla, Türk ve Alman üniversiteleri arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke arasında akademisyen değişimlerini artırmak, Blickwechsel çerçeve programının temel parçasıdır. Ortak projelerin sonuçları akademik olmayan çevreleri de içine alan geniş bir kitleye ulaştırılır.

İletişim

 
Stiftung Mercator GmbH
David Alders
Huyssenallee 40
45128 Essen
+49 201 24522-734