Proje Tanıtımı

Kassel Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Refah Bölümü'nün İzmir'deki Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliğiyle yürüttüğü kültüriçi ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir çalışmadır.

Türk ve Alman aileler, erken çocukluk dönemindeki çocuklarının becerileri ve gelişimi hakkında nasıl bir görüşe sahipler? Göç geçmişi olan ya da olmayan ebeveynlerin erken çocukluk dönemindeki çocuklarının becerileri ve gelişimlerine dair genel tutumları nelerdir? Ana-babalık ve çocuklarının eğitimi ile ilgili ne yapmayı gerekli görüyorlar? Başarılı bir ebeveynlik ve çocuk eğitimi için hangi koşulları gerekli görüyorlar? Erken çocukluk dönemine dair ebeveyn inançlarındaki hangi benzerlik ve farklılıklar; göç, etnik/ulusal kültür, cinsiyet, sosyal ya da lokal altyapı gibi boyutlara atfedilebilir?

Medya ve akademi, sıklıkla, Türk göçmen ailelerinin çocukları için uzun süreli kurumsal bakım ihtiyacını bu ailelerdeki eksik sosyalleşmeye ve yetersiz ana-babalığa dayandırmaktadır. Almanya'daki Türk göçmen ailelerin ana-babalıklarına dair bu basitleştirilmiş argümana karşı, ana-babalık inançları modernleşme ve kültürel faktörler göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde araştırılacaktır. Araştırmamız yukarıda belirtilen soruları derin bir şekilde analiz ederek; mevcut kurumsal çocuk bakımı tartışmalarında, göç geçmişi olan Türk ailelerindeki ebeveynliğe dair yargıların anlaşılıp açıklanmasına yardımcı olacaktır.

Bu karşılaştırmalı proje, uluslararası ve kültürlerarası bir desene sahiptir. Erken çocukluk dönemine dair ebeveyn inançları modernleşme sürecindeki Almanya ve Türkiye'de karşılaştırılacaktır. Bu amaçla, her bir ülkede okul öncesi yaşta çocuğu olan anne ve babalar ile 60 nitel görüşme yapılacaktır. Her iki ülkedeki örneklem de üç alt gruptan oluşacaktır. Almanya'daki örneklem; göç geçmişi olmayan Alman ebeveynler, göç geçmişi olan 1. kuşak Türk ebeveynler ve göç geçmişi olan 2./3. kuşak Türk ebeveynlerden oluşacaktır. Türkiye'deki görüşmeler ise, kırsal ve kentsel alanlardan gelen ve farklı öğrenim geçmişi olan ebeveynler ile gerçekleştirilecektir.

 

İletişim

Prof. Dr. Manuela Westphal
Universität Kassel, Institut für Sozialwesen (IfS)
Arnold- Bode- Straße-10
34109 Kassel
+49 561 804 2930
ed.lessak-inu@lahptsewm

Dr. Berrin Özlem Otyakmaz
Universität Kassel, Institut für Sozialwesen (IfS)
Arnold- Bode- Straße-10
34109 Kassel

ed.eud-inu@zamkayto.nirreb