Proje Tanıtımı

Köln Üniversitesi'nin Enerji Ekonomisi Enstitüsü ve Jean Monnet Avrupa Politikaları Ana Bilim Dalı'nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdikleri disiplinlerarası bir araştırma projesi

Günümüz toplumlarının karşılaştığı en önemli güçlüklerden biri enerji güvenliği konusudur. Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği söz konusu olduğunda ise Türkiye'nin önemi giderek artmaktadır. Özellikle Ukrayna coğrafyasında yaşanan krizler, Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinden ek petrol ve doğal gaz tedarik etme üzerine kurdukları stratejinin güçlenmesine sebebiyet vermiştir. Türk hükümetine göre ise ülke bölgenin en önemli enerji merkezlerinden biri olma imkânına sahiptir.

Bu noktada, ülkenin coğrafi konumu büyük bir avantaj oluşturmaktadır: dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin %70'inden fazlası Türkiye'nin yakın çevresinde konumlanmıştır. Bu nedenle ülke, petrol ve doğalgaz dağıtımında anahtar bir rol üstlenebilir. Dolayısıyla ortaya çıkan en önemli soru şudur: Türkiye bir enerji merkezi olmayı başarabilecek ve enerji pazarlarını aktif olarak etkileyebilecek mi? Ancak bu sorunun cevaplanabilmesi için başka sorular da gündeme gelmektedir: Türkiye ve Avrupa Birliği stratejik bir enerji ortaklığını nasıl değerlendirir? Küresel ürün pazarının işleyişine bakarak, hangi ekonomik koşullar Avrupa'nın enerji bağlantılarını Türkiye üzerinden yapmasına teşvik edebilir? Doğal kaynaklarının kısıtlı olmasından ötürü, Türkiye'nin kendisi %98 oranında ithalata bağımlı durumdadır. Bu bağımlılık ülkenin enerji merkezi olma planlarını nasıl etkiler?

Bu disiplinler arası araştırma projesi; jeopolitik faktörleri irdelediği gibi, enerji politikaları ve küresel çıkar çatışmalarının içinde bir aktör olarak Türkiye üzerinde hüküm süren algıları da incelemektedir. Küresel petrol ve doğalgaz pazarları model alınarak, Türkiye'nin enerji merkezi olması konusundaki ilerleyişinin ekonomik sonuçları üzerine çalışılacaktır. Ekonomik ve siyasi analizi birleştiren bu metodun avantajı; Türkiye'nin Avrupa enerji tedariğindeki uzun dönem rolüyle ilgili sağlıklı bir tahmin elde ederek yeni senaryoların yaratılmasını olanaklı kılmasıdır.

İletişim

Prof. Dr. Wolfgang Wessels
Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Jean Monnet Lehrstuhl (JML) // Centrum für Türkei und EU Studien (CETEUS)
Gottfried-Keller-Str. 650931 Köln
+49 221 470 1431
ed.nleok-inu@slessew

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge
Universität zu Köln, Energiewirtschaftliches Institut (EWI)
Vogelsanger Straße 321a
50827 Köln
+49 221 277 29 108
ed.nleok-inu.iwe@nesnaJ.aidualC