Proje Tanıtımı

Hamburg Üniversitesi Germanistik Enstitüsü'ne bağlı Kültürlerarası Edebiyat ve Medya Bilimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın işbirliğinde yürütülen bir proje.

Almanya'daki yaygın Türkiye imgeleri çoğunlukla başkalarından devralınmış stereotip yargılarla beslenmekte. Bu nedenle Türkiye daha çok Avrupa'nın kenarında bir ülke olarak algılanmakta. Fakat Türkiye'nin göç hareketleri sonucunda Almanya'nın ortasında yer aldığının daha çok fark edilmesini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle göç olgusu yalnızca kendi ülkesinden başka bir ülkeye doğru yola çıkanların uğradığı kültür değişimi olarak değil, hedef ülkenin vatandaşlarının tümünün kaçınılmaz biçimde dahil olduğu bir sosyo-kültürel değişim süreci olarak da görülmelidir.

Hem Almanya'da hem Türkiye'de göç konusunu bu anlamda anlatarak işleyen filmler uzun bir geçmişe sahip. Ancak Fatih Akın'ın DUVARA KARŞI (2004) ve Yasemin Şamdereli'nin ALMANYA'YA HOŞGELDİNİZ (2011) filmleri gibi başarılı sinema prodüksiyonlarına kadar Alman-Türk göç filmleri bu kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bu filmler izleyenlere göçün işlenen sorunlarını ve psiko-sosyal etkilerini sinema bakışıyla daha yakından görme fırsatını sundu. Ama özellikle de çok katmanlı görsel-işitsel anlatılar bir duygu paylaşımına olanak sağladı ve göçü 'ortak bir deneyim' haline getirdi.

Bu araştırma projesi 500'den fazla yapımı kapsayan göç ve geri dönüş konulu Alman-Türk filmlerini ele alıyor. Çalışmanın temel sorusu, filmdeki sahneleme stratejileriyle izleyicileri bir duygu paylaşımına yöneltmenin ne kadar ve hangi sinematografik olanaklarla mümkün olduğu, bu yolla göç olgularına ilginin ne kadar uyandırılabildiği ya da 'diğer taraf' ile özdeşleşmenin desteklenip desteklenmediğidir. Araştırma sonuçları bir monografi, bir Alman-Türk ve Türk göç filmleri sözlüğü ve bir sergi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Buradaki amaç, Türkiye'ye hakkındaki bilgileri derinleştirmek ve göçün kültürel biraradalığın entegre bir öğesi olduğunu vurgulamaktır.

 

İletişim

Prof. Dr. Ortrud Gutjahr
Universität Hamburg, Institut für Germanistik
Von-Melle-Park 6
20146 Hamburg
+49 40 42838 2755
ed.grubmah-inu@rhajtug.tairaterkes