Yukarıdaki video 2012'de yapılan Gece Yürüyüşü'nü gösteriyor. 2003'ten bu yana, İstanbul'da bulunan Sosyalist Feminist Kolektif her yıl 8 Mart akşamında yürüyüş düzenlemektedir. Yürüyüş, Beyoğlu bölgesindeki ana alışveriş caddesi olan İstiklal'de gerçekleşiyor ve yüzlerce feminist katılım gösteriyor. Videoda yer alan "Olur Olmaz" şarkısı İstanbul'dan Bandista adlı bir müzik kolektifi tarafından 2012'deki Kadınlar Günü kapsamında yazıldı ve o günden bu yana birçok feminist etkinlikte söyleniyor. Sayfanın sağ tarafında şarkının İngilizce ve Almanca çevirilerini okuyabilirsiniz.

8 Mart, Türkiye'deki feminist hareketlerle ilgili çalışılmaların göbeğinde yer alır: Foucault'un da belirttiği üzere; 8 Mart, üzerinde görüş birliğine varılmış duruşlar dâhil olmak üzere, kadın ve cinsiyet temelli politikalardaki farklı duruşları bir araya getiren ve bunların görünürlüklerini artıran, kendine ait bir söylem geliştirebilmiş ulusaşırı bir etkinlik olarak düşünülebilir. (bkz. Niederkofler et al 2011, sayfa.9).

Video ile İlgili

Şarkı sözü: OLUR/OLMAZ

Söz ve müzik: Bandista (Türkiye, 2012)

Gelsin baba gelsin koca gelsin
Polisiniz devletiniz gelsin
Bakanınız haklarımı versin
Aman istemem üzeri kalsın

Ev işlerini marslılar yapsın
Cadıysam süpürge bana kalsın
Olursa çocuk yaparım olsun
İstemezsem soyları kurusun

Çitmişim ben çekirdek aileyi
Kırmışım kendi testimi
Bundan böyle ne bacı ne bayan
Hayatta olmam ben adam

Cinayetinize sessiz kalmaz
Yastık değildir köşede durmaz
Kol kırılsa yen içinde kalmaz
Tarih yazar figüran olmaz

Çevir dünyayı tersine dönsün
Seni dövemez dizini dövsün
Kızkardeşlerin sesini duysun
Kadınlar sokaklara dökülsün

Bundan böyle duramam ben evde
Sokağa özgürleşmeye
Bundan böyle ne bacı ne bayan
Hayatta olmam ben adam