Proje Tanıtımı

Bremen Üniversitesi Kültürlerarası Eğitim Birimi tarafından yürütülen bir araştırma.

Türkiye'de farklı arka planlara sahip kadınlar hem büyük hem de küçük şehirlerde cinsiyet eşitliği için çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Bu aktivistler aynı deneyimlere sahip olmadıkları için, bazı önemli kavramların tanımlamaları değişkenlik gösterir. Bu nedenle feminizm, kadın hareketi veya toplumsal cinsiyet gibi konseptler aynı yankıyı uyandırmazlar.

Bu araştırma projesinin amacı, Türkiye'deki farklı sosyo-kültürel çevrelerden ve bölgelerden gelen kadın hareketlerinin güncel durumunu haritalandırmaktır. Ülkedeki karmaşık toplumsal yapı da göz önünde bulundurularak, Türkiye'deki kadın hareketlerinin ve toplumsal cinsiyet kavramına karşı siyasi duruşların çeşitliliğinin masaya yatırılması hedeflenmektedir. Araştırmanın merkezinde kadın hareketlerinin farklılıklarına rağmen beraber çalışma potansiyelleri yer almaktadır. Kadın hareketleri şayet ittifak kuruyorlarsa hangi ölçüde beraber çalışıyorlar? Bu ittifaklarda ortak ve kapsayıcı amaçlar neler? Bu soruların izinde, araştırma projesinin amacı ayrıca kadın hareketleri arasındaki iletişim ağını yerel ve bölgesel düzeyde, hatta ulusal sınırları aşarak incelemektir.

Çalışmalar İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'a ek olarak Ege ve Karadeniz Bölgelerindeki belli şehirlerde yapılmış saha araştırmalarına dayanmaktadır. Bu kapsamda kadın hareketlerinin içinde yer alan uzman ve aktivistlerle toplamda 65 görüşme yapılması hedeflenmektedir. Çalışmanın bulguları bir rapor ve basın bildirisinin yanında çok dilli bir internet sayfasında yayınlanacaktır. Bunlara ek olarak, Türkiye ve Almanya'dan kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirmesi hedeflenen bir çalıştay ile sonuçların sunulup tartışılması amaçlanmaktadır.

Araştırmanın sonuçları Almanca, Ingilizce, Türkçe ve Kürtçe dilinde yayınlanmıştır.

İletişim

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
Universität Bremen, Erziehungs- und Bildungswissenschaften
Postfach 33 04 40
28334 Bremen
+49 421 218 69127
ed.nemerb-inu@ulgoskarak