Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff
Proje Yönetimi
Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
+49 30 2093 66570
ed.nilreb-uh.iwos@sdsniets
Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça
Çalışma Alanları: Merkez ve Orta Avrupa ile Türkiye Odağında Siyasal Kurumların Karşılaştırılmalı Analizi (parlamentolar, hükumetler, partiler, anayasal mahkemeler), Dönüşüm ve Demokratikleşme, Demokrasi Teorisi, Anayasa Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma, Meşrutiyet ve Hukukun üstünlüğü

Maria Haimerl

Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
+49 30 2093 66546
ed.nilreb-uh@lremiaH.airaM
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe, İbranice
Çalışma Alanları: Siyasal Kurumlar (Özellikle Anayasal Mahkemeler), Dönüşüm ve Demokratikleşme, Karşılaştırılmalı Anayasal ve Tüzel Politikalar. Bölgesel Odak: Türkiye, Mısır, İsrail

Felix Petersen

Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ed.nilreb-uh@nesretep.xilef
Diller: Almanca, İngilizce
Çalışma Alanları: Siyaset Teorisi, Karşılaştırmalı Siyasal Bilimler, Dönüşümler (siyasal protesto ve siyasal devrimler, anayasa yapımı). Bölgesel Odak: Türkiye, Rusya ve Doğu Avrupa, Batı Avrupa, ABD

Prof. Dr. Ece Göztepe
Proje Yönetimi
Bilkent Üniversitesi/Ankara, Hukuk Fakültesi
+90 312 290 10 38
rt.ude.tneklib@epetzog
Diller: Türkçe, Almanca, İngilizce
Çalışma Alanları: Türkiye Anayasa Hukuku (Özellikle Temel Haklar, Anayasa Şikayeti, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Anayasa Teorisi), Alman Hukuku Odağında Karşılaştırılmalı Anayasa Hukuku