Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff
Proje Yönetimi
Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
+49 30 2093 66570
ed.nilreb-uh.iwos@sdsniets
Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça
Çalışma Alanları: Merkez ve Orta Avrupa ile Türkiye Odağında Siyasal Kurumların Karşılaştırılmalı Analizi (parlamentolar, hükumetler, partiler, anayasal mahkemeler), Dönüşüm ve Demokratikleşme, Demokrasi Teorisi, Anayasa Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma, Meşrutiyet ve Hukukun üstünlüğü

Urszula Woźniak

Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
+49 30 2093 66609
ed.nilreb-uh@kainzow.u
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe, Lehçe
Çalışma Alanları: Siyasal Antropoloji, Şehir Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Nitel Metodoloji. Bölgesel Odak: Türkiye, Polonya

Dr. Ertuğ Tombuş

Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
+49 30 209366548
ed.nilreb-uh@submot.gutre
Diller: Türkçe, İngilizce
Çalışma Alanları: Siyaset Teorisi, Eleştirel Teori, Anayasa Teorisi, Populizm, Sekülerizm, ve Türkiye Siyaseti

Felix Ochtrop

Humboldt Üniversitesi/Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü

ed.nilreb-uh@1.porthco.xilef
Diller: Almanca, İngilizce, İspanyolca

Prof. Dr. Ece Göztepe
Proje Yönetimi
Bilkent Üniversitesi/Ankara, Hukuk Fakültesi
+90 312 290 10 38
rt.ude.tneklib@epetzog
Diller: Türkçe, Almanca, İngilizce
Çalışma Alanları: Türkiye Anayasa Hukuku (Özellikle Temel Haklar, Anayasa Şikayeti, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Anayasa Teorisi), Alman Hukuku Odağında Karşılaştırılmalı Anayasa Hukuku

Cemre Özveri

Bilkent Üniversitesi/Ankara, Hukuk Fakültesi

rt.ude.tneklib@irevzo.ermec
Diller: Türkçe, İngilizce, Almanca