Proje Tanıtımı

Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara) işbirliğiyle yürütülmekte olan bir projedir.

15 Temmuz 2016 tarihinde başarısızlığa uğrayan darbe girişiminden bu yana Türkiye'de anayasa politikalarına köklü değişimler damga vurdu: O zamandan bu yana yürürlükte olan Olağanüstü Hal'e dayanarak, mütemadiyen, daha şimdiden onbinlerce memura işten el çektirilmesine ve görevden alınmasına yol açan ve mevcut hukuki düzeni kısmen yürürlükten kaldıran kanun hükmünde kararnameler yayınlanıyor. Kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla yönetim, eğitim sistemi ve milli güvenlik gibi birçok siyasi ve toplumsal alana nüfuz ediyor. Bu süreç, anayasa politikalarıyla ilgili ciddi sonuçlara yol açmakta: Örneğin, 2017 yılının Aralık ayında yürürlüğe giren bir kanun hükmünde kararname, darbe girişimine ve onun devamı olduğu iddia edilen "terör eylemlerine" karşı fiillere ceza muafiyeti güvencesi veriyor.

Bu gelişmeler ışığında, atölyeye katılan bilim insanları, Türkiye'de hukuk devletinin değişken gelişimini ve karşı karşıya olduğu çok çeşitli sınavları farklı bilimsel, yöntemsel ve konusal perspektiflerden analiz ediyor. Dar anlamda anayasa yapmanın/değiştirmenin yanında, otoriter ve popülist emareler ışığında hukuk devletinin dönüşümü ve Olağanüstü Hal'in sonuçları da araştırmaların odağında yer alıyor. Türkiye'deki gelişmeler, başka vakalarla tarihi, bölgesel ve sorun odaklı olarak karşılaştırılıyor.

Araştırma atölyesi üyeleri, düzenli olarak gerçekleştirilen atölye toplantılarında ve https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/osteuropa adresinden ulaşabileceğiniz web sitesinde çalışmalarından bölümler aktarıyor. Ayrıca Berlin'de üç ayda bir düzenlenen "public lecture"lar da atölye ve çalışmaları hakkında fikir edinme olanağı tanıyor.

Projeden kareler

İletişim

Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften
Unter den Linden 6
10099 Berlin
+49 30 2093 66570
ed.nilreb-uh.iwos@sdsniets