Proje Tanıtımı

Bremen Üniversitesi Kültürlerarası Eğitim Birimi ve İstanbul Üniversitesi'nden emekli, Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu işbirliğiyle gerçekleştirilen bir araştırma projesi.

Proje, Türkiye´deki Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezlerinin (TCKÇM) akademi, devlet ve sivil toplum çerçevesindeki kurumsallaşması ve geçirdiği dönüşümleri incelemektedir.

1980'li yıllarda feminist hareketin talepleri ve etkisiyle ortaya çıkan Kadın Çalışmaları, ayrı bir disiplin olarak, 1990'ların başında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde kuruldu. 2017 yılına gelindiğinde Türkiye´nin çeşitli üniversitelerinde yaklaşık 95 tane TCKÇM bulunmaktadır.

Proje kapsamında, seçilmiş merkezlerin akademik ve sosyopolitik motivasyonlarını kavramaya yardımcı olan internet siteleri, öğretim ve araştırma etkinlikleri yapılacak uzman görüşmelerine ve toplanan belgelere dayanarak irdelenecektir.

Bunun yansıra, proje çerçevesinde planlanmakta olan, Türkiye üniversitelerindeki kadınlar konulu bir gezici sergi ve seminerler yoluyla, akademide Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları üzerine geniş bir bakış açısı sunmak ve Almanya, İngiltere ve Türkiye arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Projeden kareler

Medya

Etkinlik raporları

İletişim

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
Universität Bremen, Erziehungs- und Bildungswissenschaften
Postfach 33 04 40
28334 Bremen
+49 421 218 69127
ed.nemerb-inu@ulgoskarak