Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
Proje Yönetimi
Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
+49 421 218 69127
­e­d­.­n­e­m­e­r­b­-­i­n­u­@­u­l­g­o­s­k­a­r­a­k­
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Kültürlerarası ve Eğitim Araştırmaları (ilköğretim ve lise seviyesinde), Almanya’daki Müslüman Gençler, Almanya’daki Türkiye Kökenli Kadınlar, Türkiye’de Kadın

Dr. Charlotte Binder

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

­e­d­.­n­e­m­e­r­b­-­i­n­u­@­r­e­d­n­i­b­c­
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Yükseköğretim Çalışmaları, Sosyal Hareket Çalışmaları, Çağdaş Türkiye Çalışmaları, Nitel Araştırma Metotları

Deniz Dağ

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

­e­d­.­n­e­m­e­r­b­-­i­n­u­@­g­a­d­d­
Diller: Türkçe, İngilizce, Almanca
Çalışma Alanları: Azınlık Sorunları, Kültürel Çeşitliliği Yönetimi, Türkiye’de Siyasi Katılım

Ayşe Ertaş

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

­e­d­.­n­e­m­e­r­b­-­i­n­u­@­s­a­t­r­e­s­y­a­
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Kadın Çalışmaları / Almanya ve Türkiye'de Kadın Hakları / Kadına Yönelik Şiddet

Assoc. Prof. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu

önceden Istanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

­m­o­c­.­l­i­a­m­g­@­n­a­c­u­i­g­v­e­s­
Diller: Türkçe, İngilizce
Çalışma Alanları: Feminizm, Türkiye’de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Demokrasi Teorisi, Siyaset Teorisi, Türkiye’de Siyaset ve Toplum