Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
Proje Yönetimi
Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
+49 421 218 69127
ed.nemerb-inu@ulgoskarak
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Kültürlerarası ve Eğitim Araştırmaları (ilköğretim ve lise seviyesinde), Almanya’daki Müslüman Gençler, Almanya’daki Türkiye Kökenli Kadınlar, Türkiye’de Kadın

Dr. Charlotte Binder

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

ed.nemerb-inu@rednibc
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Yükseköğretim Çalışmaları, Sosyal Hareket Çalışmaları, Çağdaş Türkiye Çalışmaları, Nitel Araştırma Metotları

Deniz Dağ

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

ed.nemerb-inu@gadd
Diller: Türkçe, İngilizce, Almanca
Çalışma Alanları: Türkiye’de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Azınlık Politikası ve Yönetimi, Çağdaş Türkiye Çalışmaları

Ayşe Ertaş

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

ed.nemerb-inu@satresya
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Kadın Çalışmaları / Almanya ve Türkiye'de Kadın Hakları / Kadına Yönelik Şiddet

Nora Keykan

Bremen Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

moc.liamg@nakyek.aron
Diller: Almanca, İngilizce, Türkçe
Çalışma Alanları: Diversity, Kültürlerarasılık

Assoc. Prof. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu

önceden Istanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

moc.liamg@nacuigves
Diller: Türkçe, İngilizce
Çalışma Alanları: Feminizm, Türkiye’de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Demokrasi Teorisi, Siyaset Teorisi, Türkiye’de Siyaset ve Toplum