Avrupa ve diğer devletlerle karşılaştırıldığında Türkiye´de refah taahhüdü (welfare commitment) ve teşebbüsleri (welfare effort) hakkında ne söylenebilir? Proje, bu ve bunun gibi soruları cevaplamak adına, yeni hesaplanmış karşılaştırmalı nitel verileri kullanarak Türkiye´nin sosyal güvenlik sisteminin 1980-2015 yılları arasındaki detaylı bir analizini yapmaktadır. Ayrıca kullanılan bu yöntemle Avrupa refah devletlerinin karşılaştırmalı bir analizinin yapılması da mümkün olmaktadır.

Şu ana dek güvenilir verilerin olmaması, Türkiye´nin sosyal güvenlik sistemini Avrupalı refah devletleri ile karşılaştırılmasına oldukça büyük bir engel teşkil etmiştir. Örneğin, Türkiye´deki refah taahütlerini (sosyal haklar) kapsayan veriler hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Ancak bu proje, karşılaştırmalı nitel verilere dayanılarak, Dekomodifikasyon ve Cömertlik (Generosity) endeksleri gibi bileşik endeksler için Türkiye skorları hesaplamaktadır. Böylelikle, Türkiye tarafından sağlanan sosyal hakların kapsam ve yapısının Avrupa refah devletleri ile karşılaştırılmasına imkan yaratılmaktadır.

Buna ek olarak, proje Dekomodifikasyon ve Cömertlik endeksleri için kullanılan endikatörleri de incelemektedir. Bu endeksler çok sayıda farklı endikatörden oluşmaktadır ve bu endikatörler sosyal güvenlik sistemleri hakkında oldukça detaylı ve önemli bilgiler içermektedir. Projede kümeleme analizi (cluster analysis) kullanılarak bu endikatörlerin derinlemesine bir analiz yapılması planlanmaktadır. Bu şekilde hem Türkiye´yi farklı refah devleti tipleri arasında uygun yere konumlandırmak mümkün olacak hem de Türk refah rejiminin Güney Avrupa devletlerine ne denli benzer olduğu anlaşılacaktır.

İlk sonuçlardan da görülebileceği üzere, son yıllarda Türkiye ve Avrupa refah devletlerinin sosyal güvenlik sistemi birbiriyle benzerlik göstermektedir. Artan kapsam oranlarına ve 2002 yılında başlayan işsizlik sigortası gibi yeni politikalara bakıldığında, Türkiye´de refah devletinin güçlendiği söylenebilmekte ve bu durum aynı zamanda Cömertlik Endeksi´nde de görülebilmektedir. Dolayısıyla Türkiye´de refah devleti görece olarak hala daha çok güçlü olmazsa dahi, genel olarak bakıldığında artık Avrupalı devletlerle aynı kategoride yer aldığı savunulabilir.