Proje Tanıtımı

Bielefeld Üniversitesi Dünya Toplumu Ensititüsü tarafından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Ankara) işbirliğiyle yürütülmekte olan bir projedir.

Türkiye bir refah devleti midir? Devletin tüm vatandaşları için sosyal sorumluluğu üstlendiğinden bahsedilebilir miyiz? 1961 Anayasası´ndan bu yana, Türkiye kendisini refah devleti olarak tanımlamaktadır. Son yıllarda devlet bütçesinin üçte birinden fazlası sosyal harcamalara ayrılsa da, genel anlamda Türkiye bir refah devleti olarak algılanmamaktadır. Şu anki şartlar altında sosyal politikalar, politik tartışmaların merkezinde yer almasa da vatandaşların hayatında büyük bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu çerçevede proje, Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübelerini incelemeyi ve Türkiye'yi karşılaştırmalı refah devleti çalışmalarına dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal güvenlik sistemleri ve refah devletleri "modern" devletlerin temel yapı taşı olup bir yandan emek piyasası, sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapısını, bir yandan da devletin piyasa ve sivil toplum ile olan ilişkilerini şekillendirir. Ayrıca toplumların kendilerini tahayyül etme biçimleri ile ilişkin olan sosyal politika, bir sosyal sözleşmeyi teşkil edip sosyal uyuma dayanak oluşturmaktadır. Bu sebepten, sosyal politikalar üzerine çalışmak toplumu anlamlandırmaya büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Proje, 1980´den bu yana emeklilik, sağlık, işsizlik ve sosyal yardım alanındaki sosyal politikaların gelişimini incelemektedir. Ayrıca Türkiye´nin sosyal güvenlik sisteminin genel hatları ile politik ve ideolojik arka planını analiz etmektedir. Bu şekilde, "Avrupa bağlamında Türkiye´nin sosyal güvenlik sistemi" projesi çağdaş Türkiye´nin anlamlandırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İletişim

Prof. Lutz Leisering, PhD
Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie
Postfach 100131
33501 Bielefeld
+49 521 106 3994
ed.dlefeleib-inu@gniresiel.ztul