02/06/2017

Humboldt Graduate School, Luisenstraße 56, 10117 Berlin

"Blickwechsel" Programının tüm üyelerinin ilk buluşması, karşılıklı tanışma ve beş araştırma projesinin içerikleri ve "Blickwechsel" çerçeve programının bağlamıyla meşgul olma olanağı sundu. Ayrıca programın amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.