19/03/2018

Berlin Humboldt Üniversitesi, Jakob-und-Wilhelm- Grimm-Zentrum, Auditorium, Geschwister-Scholl-Straße 1-3, 10117 Berlin

Bu çalıştayda hukuki metinleri, hukuki uygulamaları ve parlamento çalışmalarının analizinde faydalanılan çeşitli nicel ve nitel yöntemlerle meşgul olacağız. Etkinlik dili İngilizcedir Programı görmek için tıklayın.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden Dr. Michael Koß, Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Svenja Krauss ve Federal Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'ndan Doç. Dr. Matthias Lemke ampirik bulgulara dayanan yaklaşım yöntemlerini bizimle tartışacak olduğu için sevinçliyiz.

Matthias Lemke, sosyal bilimlerdeki nitel ve nicel araştırma ikiliğiniaşan metin madenciliği (MM) yöntemini tanıtacak. Farklı mevcut araçlardan yararlanmak, araştırmacılara kapsamlı veri gruplarını inceleme ve yüksek verim ve güvenirliği güvence altına alma olanağı sunuyor.

Michael Koß, komisyon raporları ve oturum protokolleri gibi parlamento dokümanlarını analiz ederek gerçekleştirdiği parlamentolardaki usül reformları analizini tanıtacak. Koß bu nitel yöntem ile, yasa koyucuların neden kimi bağlamlarda çoğunluk kararlarını tercih ederken, kimilerindeyse komisyonlar kurduğunu (komisyonlara nispi erişim sağladığını) açıklayacak nedensel bir mekanizma keşfetmeyi amaçlıyor.

Svenja Krauss nitel metin analizi (NMA) yöntemini tartışacak. Bu yöntem, sözcüklere veri muamelesi yaparak, siyasi metinlerden sistematik olarak bilgi edinmek amacıyla kullanılıyor. Svenja Krauss, NMA'nın kullanımını koalisyon anlaşmaları üzerinde örnekleyecek.

Bu etkinlik, Humboldt Üniversitesi'nin "Türkiye'de Anayasa Politikası II" adlı araştırma atölyesi tarafından düzenlenmektedir.