Etkinlik Duyurusu

10/12/2018 18:00

Berlin Humboldt Üniversitesi, Ana binada bulunan senato toplantı salonu, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Ceren Lord, Markus Dressler, Ertuğ Tombuş ve Ayşegül Kars Kaynar (Moderatör) ile bir panel.

Türkiye'de din ve siyaset arasındaki ilişki, laiklik/din ya da merkez/çeper gibi ikililere dayanan temel anlatılara meydan okuyan, karmaşık bir meseledir. Özellikle son yirmi yıldaki siyasi gelişmeler ve siyasi İslam'ın yükselmesi bir kez daha din ve devlet arasındaki ilişkinin, otoriter laik devlet ile dini grupların demokratik karşı çıkışları gibi yanlış yönlendirici bir karşıtlılığın ötesinde açıklanması gerektiğini göstermiştir. Tahakküm yapıları, dışlama uygulamaları ve ötekilik söylemlerinin ötesindeki güç ilişkileri ise çok daha çetrefil bir izahı gerekli kılar.

İşte bu çabanın bir parçası olarak, bu panel birtakım uygulamaların, söylemlerin ve kurumların, devlet anlayışında ve siyasette kutsallığı nasıl (yeniden)ürettiği konularını yanıtlamayı amaçlamaktadır. Türkiye'de devletin ve siyasi otoritenin oluşmasında dinin rolünü nasıl anlayabiliriz? Kutsallık, bazı kimlikleri ve aktörleri kritik kamusal alanın dışına nasıl yerleştiriyor? 'Kutsal devlet/ulus' fikrinin, toplumun bir parçası olan azınlıklar ve heterodoksiler için sonuçları nelerdir?

Panel dili İngilizcedir. Etkinlik ardından yapılacak resepsiyona bekleriz.
Katılım için blickwechsel.tuerkei@gmail.com adresine mail atmanız rica olunur.

Etkinlik "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları", Network Turkey ve GeT MA (Sosyal Bilimleri Alman-Türk Yüksek Lisans Programı) işbirliği ve Stiftung Mercator desteğiyle düzenlenmiştir.

*Bildirim: Etkinlikte Blickwechsel programının halkla ilişkiler bölümü için fotoğraf çekilecektir. Katılmanız halinde fotoğraf çekilmesini ve çeşitli platformlarda yayınlanmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Konuşmacılar

Ceren Lord, Oxford School of Global and Area Studies (OSGA) Bölümü'nde, Ortadoğu Çalışmaları programında, British Academy doktora sonrası burslu araştırmacı ünvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Lord, London School of Economics, Kamu İdaresi Bölümü'nde, Türkiye'de siyasi islamın yükselişinde devletin ve Diyanetin rolüne odaklanan doktora çalışmasını 2015 yılının mayıs ayında tamamlamıştır.

Markus Dresser, halen Leipzig Üniversitesi'ndeki Almanya Araştırma Vakfı Beşeri Bilimler Merkezi'nin Çoklu Sekülerlikler: Batının Ötesinde, Modernitelerin Ötesinde programında kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Alevilik, İslam dini içindeki farklılıklar, laiklik ve din siyaseti, Batı'da Tasavvuf, Türkiye'de tarihyazımı ve Türkiye'de din ve siyaset üzerine pek çok yayını bulunmaktadır.

Ertuğ Tombuş, Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları Programı'nın akademik koordinatörüdür. Araştırma yaptığı ve ders verdiği ana alanlar siyaset kuramı, anayasa kuramları, karşılaştırmalı anayasacılık, popülizm, laiklik, siyaset sosyolojisi ve Türkiye siyaseti gibi alanlardır.

OTURUM BAŞKANI
Ayşegül Kars Kaynar
, halen Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Einstein bursu kapsamında görevini yürütmektedir. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Kaynar, New School for Social Research'de araştırmacılık ve Hamburg Üniversitesi'nde TürkeiEuropaZentrum'da konuk araştırmacılık görevlerini yürütmüştür. Araştırma alanları arasında çağdaş Türk siyaseti, hukuk araştırmaları, güvenlik politikaları, ve sivil-asker ilişkileri bulunmaktadır.

Sunumların konuları

Ceren Lord: Türkiye'de Diyanet Örneği ve Devlet İçindeki Mücadele

Markus Dressler: Heterodoks mu, Bağdaştırıcı mı, Heretik mi? Modern Türkiye'de Alevilere Karşı Epistemik Şiddet

Ertuğ Tombuş: Popülizm ve Din: Türkiye'deki Siyasi Teolojilerin Çarpışması

Etkinlikten Kareler