15/03/2018

Berlin Humboldt Üniversitesi, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Atölye çalışmasının amacı, kültürel çoğulculuğun nasıl ve ne tür projeler ve politikalar yoluyla güçlendirilebileceğini tartışmaktır. Etkinlik dili İngilizcedir Programı görmek için tıklayın.

Bu atölye çalışması, çeşitliliğin ve çoğulculuğun güçlendirilmesi ve toplulukların yeni gelenlere açılması gibi konularla ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getiriyor. Bizler, bazı toplulukların, diğerlerine kıyasla neden, nasıl ve hangi koşullarda kültürel farklılıklara daha açık olduğunu ve ne tür projelerin ve politikaların yeni gelenlere açıklığı kolaylaştırdığını anlamak istiyoruz. Bu bağlamda, sanat ve diğer kültürel üretim biçimleri (mutfak projeleri, kafeler ve çalışma projeleri gibi) önemli rol oynuyor. Katılımcılar, hem kavramsal olarak hem de belirli projeler özelinde, sivil toplum girişimlerinin bir topluluğa kimin ait olup olmadığı görüşlerini sorgulamak için nasıl alternatif alanlar olabileceğini tartışıp birlikte yaşamanın kapsayıcı yollarının geliştirilmesi üzerinde düşünecekler. Etkinlik İngilizce olacak.

Bu etkinlik, İstanbul Politikalar Merkezi (IPC), Blickwechsel Türkei (Çağdaş Türkiye Çalışmaları), Berlin'deki Humboldt Üniversitesi ve Kanada'daki Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi tarafından düzenlenmektedir.