Etkinlik Duyurusu

05/02/2019 18:00

Berlin Humboldt Üniversitesi, Ana binada bulunan senato toplantı salonu, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Yener Bayramoğlu, Aylime Aslı Demir, Reyda Ergün and Begüm Başdaş (Moderatör) ile bir panel.

Türkiye'deki korku iklimi insanların günlük hayatlarına da, hatta toplumsal cinsiyetin ve cinselliğin ele alınış biçimine de yayılıyor. Güçlü bir kutuplaşmanın, korkunun ve otosansürün hüküm sürdüğü belirsizlik zamanlarında, bu panel, "aşk"ın hâlâ mümkün olup olmadığını sorma cüretini gösteriyor. Aşkı istemek ve aramak, toplumsal cinsiyetin ve cinselliğin heteronormatif düzenlerine getirilen, kuir bir eleştiridir, ama aslında bunun da ötesindedir. Bu, dünyada birlikte var olmanın farklı yollarına duyulan bir özlem ve bedenler, arzular, yakınlıklar, bağlar, dayanışma ve ilgi gösterme yoluyla birbirinin kollarına sığınmaktır. Bir araç olarak kuir, bize başka tür bir geleceği ve başka tür bir oluşu ve ilişki kurmayı hayal edeceğimiz alanı sunar. Ne var ki kuir, yalnızca ufuktaki bir idealden ibaret değildir. Kuir, aynı zamanda burada ve şimdinin özel hayatta kalma taktiğidir de.

İşte bu nedenle panel, kuir kuram yoluyla bugünkü deneyimlerimizi nasıl anlayabileceğimizi ve talep etme cüretini gösterdiğimiz bir geleceği nasıl yeniden hayal edebileceğimizi incelemeyi amaçlar. "Yaşam ve ölüm" endişeleri hüküm sürdüğünde, aşkın ve ilgi göstermenin olanakları nelerdir? Türkiye siyasetinde cinselliğin ve arzunun rolü nedir? Kuir siyaseti yoluyla, bugün Türkiye'deki aşk, yakınlık ve ilgi gösterme pratiklerini nasıl anlıyoruz? Bu kasvetli günlerde, "aşk" hâlâ hayatta ve mümkün olabilir, ama korku ve örselenmişlikle sarmalanmış durumdadır. Kuir geleceğin getirebilecekleri belirsizdir, ama böyle soruları sormayı göze almak, belki de herkesin özgürlüğü için en mümkün edimdir.

Panel dili İngilizcedir. Etkinlik ardından yapılacak resepsiyona bekleriz.
Katılım için blickwechsel.tuerkei@gmail.com adresine mail atmanız rica olunur.

Etkinlik "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları", Network Turkey ve GeT MA (Sosyal Bilimleri Alman-Türk Yüksek Lisans Programı) işbirliği ve Einstein Stiftung ve Stiftung Mercator desteğiyle düzenlenmiştir.

 

Konuşmacılar

Yener Bayramoğlu
kuir, göç, medya ve kültürel çalışmalar kesişimselliğinde çalışmalar yürüten bir kuir kuram araştırmacısıdır. Şu anda, Berlin Alice Salomon Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarını yürütmekte ve kuir yaşam öykülerinde kesişimsel yaşam süresi eşitsizlikleri üzerine çalışmaktadır. Bayramoğlu, doktorasını Berlin Özgür Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında tamamladı. Tezi, Türk ve Alman boyalı basınındaki kuir temsillerin tarihi hakkındaydı ve Rosa Luxemburg Vakfı araştırma bursu ödülünü aldı.

Aylime Aslı Demir
2013 yılından bu yana, Tükiye'nin ilk ve halen yayımlanan tek LGBTİ+ dergisi olan, KAOS GL'nin genel yayın yönetmenidir. Demir, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek hakemli kuir çalışmalar dergisi KaosQ+'ın da genel yayın yönetmenidir. Ankara Üniversitesi'nde Kuir Kuram dersleri vermiştir ve Feminist Forum'un koordinatörlüğünü yürütmüştür. Ayrıca 'Kadınlardan Kadınlara Öykü Yarışması'nın da jüri üyesidir. LGBTİ+ aktivizmi hakkında 100'ü aşkın atölye çalışmasında ve konferansta sunumlar yapmış ve topluluk oluşturma faaliyetleri yürütmüştür.

Reyda Ergün
İnsan Hakları Hukuku alanındaki Hukuk Yüksek Lisansı'nı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaptı ve doktorasını Galatasaray Üniversitesi'nde Kamu Hukuku dalında tamamladı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bölümü'nde asistan profesördür. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, akademik özgürlük aktivisti ve Barış İçin Akademisyenler'dendir.

CHAIR
Begüm Başdaş
kültürel, kentsel ve feminist bir coğrafyacıdır. Yüksek lisansını California Riverside Üniversitesi'nde Sanat Tarihi alanında, doktorasını da California Los Angeles Üniversitesi'nde yapmıştır. Türkiye Uluslararası Af Örgütü'nde, muhtelif insan hakları meselelerinde Kampanyalar ve Akvivizm Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi'nde feminist ve kuir kuram dersleri vermeye devam etmiştir. Şimdi ise Berlin Alice Salomon Üniversitesi'nde Rosa Luxemburg Stiftung araştırmacısı görevindedir.

Sunumların konuları

Yener Bayramoğlu: Erdoğan'dan sonra Seks: Görünürlük ve Görünmezlikler Siyaseti Yoluyla Kuir Gelecekleri hayal etmek

Aylime Aslı Demir: Türkiye'de Sağ Kanat Popülizmin Yükselişi ve LGBTİ Hareketi

Reyda Ergün: Zor Zamanlarda Kötümserliğin ve Ütopyaların ötesinde: Siyasette Eleştirel bir Yöntembilim olarak Kuir

Some impressions