Etkinlik Duyurusu

24/04/2019 19:00

Berlin Humboldt Üniversitesi, Ana binada bulunan senato toplantı salonu, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Burcu Karakaş, Güneş Koç, Sibel Schick ve Zeynep Kıvılcım (Moderatör) ile bir panel.

Son yıllarda, sağ kalanlar ve aktivistler, sokaklarda ve sosyal medyada toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ortaya çıkarılması ve bitirilmesi için seslerini, düzenledikleri kampanyalar ve aktivizm yoluyla, giderek daha fazla çıkarıyorlar. Türkiye'deki kadın hareketi de bunun pek çok örneğinden sadece biri. İki öğrencinin, Özgecan Aslan'ın ve Şule Çet'in, tecavüz edilerek öldürülmelerine gösterilen tepkiler, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin sadece anlık bir "çığlık" değil, aynı zamanda da siyasi bir ifade olduğunu göstermiştir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, dünya genelinde bir sorundur; ancak farklı toplumların ve devletlerin bu sorunla baş etme biçimleri ve gösterdikleri tepkiler çeşitlidir.

Bu panelde konuşmacılar, toplumsal cinsiyet meselelerinin medyada verilişine ve cinsiyetçi söylemin yeniden üretimine, erkekliğe ve kadın cinayetlerine, kadınların marjinalleştirilmesinin çeşitli biçimlerine odaklanarak Türkiye'de kadına karşı şiddet hakkında konuşacaklar. Panel, aynı zamanda direniş biçimleri, dayanışma hareketleri ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı aktivizm konularını da tartışmaya açıyor.

Panel dili Almanca ve Türkçedir. Panel sırasında simultane çeviri yapılacaktır. Etkinlik ardından yapılacak resepsiyona bekleriz.
Katılım için blickwechsel.tuerkei@gmail.com adresine mail atmanız rica olunur.

Etkinlik "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları", Network Turkey ve GeT MA (Sosyal Bilimleri Alman-Türk Yüksek Lisans Programı) işbirliği ve Stiftung Mercator desteğiyle düzenlenmiştir.

Bildirim: Etkinlikte Blickwechsel programının halkla ilişkiler bölümü için fotoğraf çekilecektir.

Konuşmacılar

Burcu Karakaş
İstanbul merkezli, bağımsız bir gazetecidir. Haber alanları insan hakları, göç, ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet meselelerine odaklanmaktadır. Kendisi, Almanya'nın uluslararası yayın organı Deutsche Welle'nin Türkiye muhabiridir. Karakaş, yıllar içerisinde Türkiye'deki etnik, cinsel ve dini azınlık gruplarının haberlerine odaklanmıştır. Türkiye'deki azınlık meseleleri ve medya coğrafyası hakkında dört kitabı bulunmaktadır.

 

Güneş Koç
Siyaset Bilimi alanındaki lisansını ve yüksek lisansını 1999 ve 2006 yılları arasında Leopold Franzes Üniversitesi Innsbruck'ta tamamladı. Mezuniyetinin ardından, doktora tezini Türkiye'de kadın cinayetleri ve erkek şiddeti üzerine yazdı ve doktorasını Viyana Üniversitesi'nden alarak mezun oldu. 2014 yılının Eylül ayından bu yana, İstanbul Arel Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik araştırma alanları ağırlıklı olarak kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve göç konularına odaklanmaktadır.

Sibel Schick
serbest yazar, gazeteci ve sosyal medya editörü olarak çalışmakta. 1985 senesinde Türkiye'de dünyaya geldi ve 2009'da Almanya'ya taşındı. 2015 senesinde bir grup aktivist ile birlikte cinsiyetçilikle mücadele platformu erktolia.org'u kurdu. Ayrıca Türkiye'deki feminist hareketlerin ve azınlıkların direniş stratejileri ile ilgili sunumlar yapıyor, Almanya'da feminizmlerin daha kapsayıcı ve gazeteciliğin daha az ayrımcı hale gelmesi amacıyla atölyeler düzenliyor.

CHAIR
Zeynep Kıvılcım
uluslararası kamu hukuku doçenti ve Barış için Akademisyendir. Yüksek lisans ve doktorasını Paris II. Pantheon-Assas Üniversitesi'nde tamamlayan Kıvılcım İstanbul Üniversitesi, Göttingen, Osnabrück ve Humboldt-Berlin Üniversitelerinde hukuk ve toplumsal cinsiyet alanında dersler vermiş ve Wissenschaftskolleg zu Berlin'de araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Einstein bursu ile araştırmalarını ve çalışmalarını yürütmektedir.

Sunumların konuları

Burcu Karakaş: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Meselelerinin Medyada Yer Alışı

Güneş Koç: Türkiye'de Erkeklik ve Şiddet ve Suriyeli Göçmen Kadınların Durumu

Sibel Schick: Türkiye'de Kesişimsellik: Kadınların Marjinalleşmesinin Çoklu Biçimleri ve Yeni Direniş Stratejileri

Etkinlikten Kareler