Etkinlik Duyurusu

16/09/2019 16:30

Berlin Humboldt Üniversitesi, Ana binada bulunan senato toplantı salonu, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

Panel, Berlin Humboldt Üniversitesi Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları programı, Alman-Türk Gençlik Köprüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi ortak etkinliğidir.

Türkiye'den ve Almanya'dan gençler arasında uluslar ötesi buluşma alanlarını destekleyen Alman-Türk Gençlik Köprüsü'nün kuruluşunun beşinci yılı vesilesiyle düzenlenen panel, hayatın gerçeklerine ve her iki ülkeden gençlerin günlük pratiklerine odaklandı.

Almanya ve Türkiye'den bilim insanları, gençlerin mekansal uygulamaları alanında yaptıkları araştırmalarını başlangıç noktası alarak şu sorulara yanıt arayacaklar: Türkiye ve Almanya'daki kentsel alanlar katılım için ne gibi fırsatlar sunuyor? Her iki ülkede ve ulus aşan bir açıdan, gençler hangi uygulamalar ve araçlar ile toplum hayatına katılmak için kendi alanlarını yaratıyorlar? Bu anlamda eğitim kurumlarının, uluslar ötesi buluşma alanlarının, gençlik hareketliliğinin ve gençlik değişim programlarının oynadığı rol nedir?

Yürütücülük:

  • Annegret Warth, Mercator-IPC Fellow 2018/19

Konuşmacılar:

  • Dr. Verda Kaya, Kulturprojekte Berlin
  • Prof. Dr. Demet Lüküslü, Yeditepe University Istanbul
  • Dr. Axel Pohl, Institut IFSAR-FHS, St. Gallen

Konuşmacılar

Axel Pohl, Almanya Tübingen'de Eğitim Bilimleri, Sosyoloji ve Psikoloji okudu ve Tübingen Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri alanında doktorasını, Birleşik Krallık ve Fransa'da çalışmak için geçiş halindeki etnisitelerin inşasına odaklanarak yaptı. Pohl 2017 yılından bu yana, İsviçre'deki FHS St.Gallen, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Mekanlar Enstitüsü'nde (IFSAR) kıdemli araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları yetişkinliğe geçişler, göç toplumunda eğitim, gençliğin katılımı ve yaygın ve örgün eğitimdir.

 

Verda Kaya, Türkiye'de dünyaya geldi. Almanya'nın Berlin şehrinde büyüdü. Burada Sosyal Antropoloji, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlaması okudu. 1990'larda, Kaya alt kültürler, göç, uluslar ötesi ve kentsel süreçlerin yanı sıra Berlin ve İstanbul'da müzik konularında araştırma yapmaya başladı. Doktora tezini HipHop üzerine yapan Kaya, "İstanbul ve Berlin arasında HipHop – Yerel ve uluslar ötesi bir ilişki ağında bir (Alman-)Türk gençlik kültürü" kitabının da yazarıdır. Halen "Avrupa Göç Ağı" yönetim kurulunun bir üyesidir ve Humboldt Forumu'ndaki Berlin Sergisi'nin Katılım Koordinatörü ve Küratörüdür.

Demet Lüküslü İstanbul, Türkiye'de bulunan Yeditepe Üniversitesi'nde Sosyoloji profesörü ve Sosyoloji bölümü başkanıdır. Sosyoloji doktorasını, Paris, Fransa'daki Sosyal Bilimler Yüksek Eğitim Okulu'nda (EHESS) 2005 yılında tamamladı. Lüküslü, "Türkiye'de 'Gençlik Miti': 1980 Sonrası Türkiye Gençliği" ve "Türkiye'nin 68'i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi" kitaplarının yazarıdır. Araştırma alanları arasında gençlik sosyolojisi, günlük hayatın sosyolojisi, eğitim sosyolojisi ve kültürel araştırmalar vardır.

Annegret Warth, çalışma alanları olan uluslararası gençlik çalışmaları, ağ oluşturma ve uluslararasılaşma konularında bilim ile pratik uygulamayı bir araya getirmektedir. 10 yıldır, Almanya ve Türkiye arasında gençlik değişim programlarının kapsamı çerçevesinde değerlendirme, kavramsallaştırma ve yürütücülük yapmaktadır. Warth, doktorasını İstanbul'daki gençler ve sosyal değişim üzerine yapmaktadır. Mercator-IPC Üyesi olan Warth, şu sıralar, diğer yerel aktörler ile birlikte Türkiye'de yerel gençlik istihdamını kolaylaştıracak kavramlar ve stratejiler geliştirmektedir.

Etkinlikten Kareler