Proje:
Türkiye Üniversitelerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Proje:
Türkiye’de Anayasa Politikası
Proje:
Ateizm & Çağdaş Türkiye’de Kültür Politikaları
Proje:
Türk Sosyal Devleti Ne Kadar ‘Sosyal’?
Proje:
TRIANGLE AB/Almanya - Türkiye İlişkilerinde ‘Blickwechsel’ (Bakış Değisimleri)
 
 

Çağdaş Türkiye'de Haklar ve Eşitlik

Kasım 13 - 15 2019, Berlin

"Çağdaş Türkiye'de Haklar ve Eşitlik" başlıklı kapanış konferansı, 2019 "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları" programının araştırma sonuçlarını sunmaktadır. Etkinlik, 13 Kasım tarihinde, New York Üniversitesi'nde Medya, Kültür ve İletişim Goddard Profesörü ve Berlin'deki Hertie School'da Antropoloji ve Küreselleşme Profesörü Arjun Appadurai'nin yapacağı açılış konuşması ile başlayacaktır.

Blickwechsel:
Çağdaş Türkiye Araştırmaları

"Blickwechsel" iki anlamlı bir sözcük olduğundan çevirisi yapılması mümkün olmayan bir terimdir: Hem göz teması anlamında hem de bakış açısını değiştirmek anlamlarını kapsar. Bizim amacımız da ulusal sınırlar, disiplinler ve bilim-toplum arası bir diyaloğa bu doğrultuda katkı sağlamaktır. Berlin Humboldt Üniversitesi'ndeki koordinasyon ekibi, bu işbirliğini desteklemektedir.

Disiplinler arası bir program olan "Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları", beş projesi kapsamında günümüz Türkiye toplumu, ekonomisi ve siyasetine dair farklı bakış açılarını keşfeder. Alman ve Türk üniversitelerinden araştırmacılar çalışmaları beraber yürütmektedir.

Karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişi hem Türkiye ve hem de Almanya'ya dair farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlar; zira böylesi bütünlüklü bir resmin oluşturulması ancak iki tarafın birbirleriyle etkileşimlerini göz önüne alarak gerçekleştirilebilir.

Program dâhilinde, Stiftung Mercator Almanya'da Türkiye üzerine yapılan akademik araştırmalara fon sağlar ve iki ülke arasında araştırma ve öğretim alanlarında bağ kurulmasına ön ayak olur. Bu tür değerli akademik yaklaşımlar kamuya da fayda sağlar. Bilim, gözlemler, karşılaştırır, analiz eder, eski bilgilerle yeni fikirleri harmanlayarak nedensel ilişkileri açıklar ve geleceğe yönelik senaryolar tasarlar. Bilimsel projeler bu yolla var olan klişeleri yıkar ve kalıplaşmış yargıları sorgulatır. Önyargıların Alman-Türk ilişkilerinde uzunca bir geçmişe sahip olduğunu düşünürsek bu yaklaşım önemli olduğu kadar gereklidir. Böylece projeler kendi anlayışlarını çeşitli formatlarda kamuoyuyla paylaşırlar.

 

 

Bazen net görebilmek için yalnızca bakış açısını değiştirmek yeterlidir.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Yaklaşan Etkinlikler

12.-13.12.2019 Workshop "Changing Political Regime, Implications for Social Policy: Putting Turkey in Comparative Perspective"
Bildiri Çağrısı, Son teslim tarihi 30 Haziran

"Rights and Equality in Contemporary Turkey"
Save the Date: Blickwechsel Final Conference 2019 on November 13-15, 2019

Gelişmeler

11 Mayıs'ta İstanbul'da gerҫekleşen sergi aҫılışı hakkında raporu okuyarak daha fazla bilgi alabilirsiniz (Almanca).
 

"Bosphorus Prize" Makale Yarışması için Bilgi

"Between Welfare State and (State-organised) Charity: How Turkey's Social Assistance Regime Blends Two Competing Policy Paradigms"
Ön makale (Proje „Türk Sosyal Devleti Ne Kadar 'Sosyal'?")

"Sosyal Politika Reformunun Zorluğu Üzerine: Kıdem Tazminatı Örneği"
Blog yazısı (Proje „Türk Sosyal Devleti Ne Kadar 'Sosyal'?")

Projelerimiz

Bu beş proje çağdaş Türkiye'nin çok yönlü bir resmini çiziyor. Projelerin ve bu projelerin amaçlarının kısa tasvirlerinin yanında, projelerin kendi sayfalarında içeriklerinin kapsamlı anlatımlarını bulmak ve indirmek de mümkün. Araştırma projelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına araştırmadan örnekler verilerek, belli veriler ile bunların projede tam olarak nasıl kullanıldıkları gösteriliyor. Sayfada ayrıca ekip üyeleri ve iletişim bilgileriyle ilgili bir özet de bulunuyor.

Güncel projeler 2017 – 2019 arasında devam edecek. 2014-2016 arasında programda yer almış projeler hakkında bilgiye "Tamamlanmış Projelerimiz" başlığı altında kısmından ulaşabilirsiniz.